Årsmøte

Årsmøte holdes i Haukelandshallen 9. februar kl.19.00.

Agenda

1. Godkjenning av agenda. Innmelding av saker som ikke berører vedtektene.
2. Årsmelding.
3. Regnskap i revidert stand (legges frem på årsmøte).
4. Kontingent.
5. Behandling av vedtektsendringer og fremlegge innkommende saker.
6. Valg av leder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Valg av revisor og varamenn.

 

Årsmelding

Forslag til nye lover